Jogi háttér

Ezen az oldalon az egyes termékcsoportok CE jelölését előíró jogszabályok hivatkozását foglaltuk össze.

A lap alján egyéb, a termékforgalmazással kapcsolatos általános joganyagokat gyűjtöttük össze.

Termékkategória

Vonatkozó irányelv száma

Vonatkozó magyar jogszabály

Aktív beültethető orvostechnikai eszközök

90/385/EGK (Érvényes 2020. május 26,)

ÚJ 2017/745/EU rendelet (Hatályba lép 2017. május 26., alkalmazás 2020. május 26.)

4/2009. (III. 17.) EüM r.

Egyéni védőeszközök (PPE)

89/686/EGK (Érvényes 2018.04.21-ig)

ÚJ 2016/425/EU rendelet (Hatályba lép 2016.04.20, alkalmazás 2018.04.21-től)

18/2008. (XII. 3.) SZMM r.

Egyszerű nyomástartó edények

2014/29/EU

44/2016. (XI. 28.) NGM r.

Elektromágneses zavart okozó berendezés (EMC)

2014/30/EU 

8/2016. (XII. 6.) NMHH r.

Energia használó termékek környezetbarát tervezése   (ErP)

2009/125/EK

65/2011. (IV. 15.) Korm. r.

Építési termékek (CPR)

305/2011/EU

275/2013. (VII. 16.) Korm. r.

Felvonók

2014/33/EU

28/2016. (VIII. 23.) NGM r.

Gázfogyasztó készülékek (GAD)

2009/142/EK (Érvényes 2018.04.21-ig)

ÚJ 2016/426/EU rendelet (Hatályba lép 2016.04.20, alkalmazás 2018.04.21-től

22/1998. (IV. 17.) IKIM r.

Gépek (MD)

2006/42/EK

16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.

In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök

98/79/EK (Érvényes 2022. május 26,)

ÚJ 2017/746/EU rendelet (Hatályba lép 2017. május 26., alkalmazás 2022. május 26.)

8/2003. (III. 13.) ESZCSM r.

Játékok (TOY)

2009/48/EK

38/2011. (X. 5.) NGM r.

Kedvtelési célú vízijármuvek

2013/53/EU

21/2016. (VII. 12.) NFM r.

Környezeti zajkibocsátás

2000/14/EK

140/2001. (VIII. 8.) Korm r.

Kötélvontatású személyszállító vasutak

2000/9/EK (Érvényes 2018.04.21-ig)

ÚJ 2016/424/EU rendelet (Hatályba lép 2016.04.20, alkalmazás 2018.04.21-től)

26/2003. (IV. 28.) GKM r.

Melegvízkazánok

92/42/EK

20/1998. (IV. 17.) IKIM r.

Mérőműszerek (MID)

2014/32/EU 

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

Nem automatikus működésű mérlegek (NAWI)

2014/31/EU 

19/2016. (VI. 17.) NGM r.

Nyomástartó berendezések

2014/68/EU 

44/2016. (XI. 28.) NGM r.

Orvostechnikai eszközök (MDD)

93/42/EGK (Érvényes 2020. május 26,)

ÚJ 2017/745/EU rendelet (Hatályba lép 2017. május 26., alkalmazás 2020. május 26.)

4/2009. (III. 17.) EüM r.

Pirotechnikai termékek

2007/23/EK

173/2011. (VIII. 24.) Korm. r.

Polgári felhasználású robbanóanyagok

 2014/28/EU 

121/2016. (VI. 7.) Korm. r

Rádió- és távközlő végberendezések

2014/53/EU 

2/2017. (I. 17.) NMHH r.

Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek   (ATEX)

2014/34/EU 

35/2016. (IX. 27.) NGM r

Veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való   alkalmazásának korlátozása (RoHS)

2011/65/EU

374/2012. (XII. 18.) Korm. r.

Villamos termékek (LVD)

2014/35/EU

23/2016.(VII. 7.) NGM r.

A fenti táblázatot ide kattintva tudja letölteni!

Az ErP irányelvhez kapcsolódó,  ökotervezéssel kapcsolatos végrehajtási joganyagok:

 

Téma EU-s rendelet száma
légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok 2009/125/EK
melegvízkazánok 92/42/EK
keringetőszivattyúk 2005/32/EK
mosogatógépek 2009/125/EK
elektromos motorok 640/2009/EK
elektromos teljesítményű motorral hajtott ventilátorok 327/2011/EU
irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök 1194/2012/EU
a nem irányított fényű háztartási lámpák 244/2009/EK
előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek 245/2009/EK
a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztása és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonysága 278/2009/EK
háztartási hűtőkészülékek 2005/32/EK
egyszerű set-top boxok 107/2009/EK
elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztása 1275/2008/EK
televíziókészülékek 642/2009/EK
háztartási szárítógépek 932/2012/EU
háztartási mosógépek 2009/125/EK
vízszivattyúk

547/2012/EU

Kis, közepes és nagy teljesítményű transzformátorok

548/2014/EU rendelet

FONTOS! Sajnos a jogszabályok állandóan változnak, amit a fenti lista folyamatos frissítésével követünk, de ettől független mindig győződjön meg az adott rendelet érvényességéről!

FIGYELEM! Fontos azonban, hogy meggyőződjön arról, hogy az Ön terméke valóban az adott kategóriába tartozik-e. Ennek tisztázása azért nagyon fontos, mert szigorúan TILOS az olyan termékeken elhelyezni a CE jelölést, amelyek esetében az nem kötelező!

Amennyiben pénzt szeretne megtakarítani, olvassa el a kapcsolódó irányelv vagy jogszabály első néhány paragrafusát, ahol konkrétan kifejtésre kerül, hogy melyik termékek tartoznak az adott termékcsoportba, illetve mik a kivételek.

Az Európai Uniós joganyaghoz az EUR-Lex oldalon (eur-lex.europa.eu), a hatályos magyar joganyaghoz pedig a Nemzeti Jogszabálytáron  (www.njt.hu) keresztül férhet ingyen hozzá.

Általános joganyagok

Itt azokat a jogszabályokat, irányelveket foglaltuk össze, amelyek elsősorban az általános termékforgalmazáshoz kötődnek.

Hazai jogszabályok:

 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
 • 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
 • 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

 

Európai Uniós jogszabályok:

 • 765/2008/EK rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról
 • 85/374/EGK irányelv a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 • 2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról
 • 339/93/EGK rendelet a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről
 • 93/465/EGK határozat a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról